rotvalli.ninja

järjestäytyminen

Murtakaa sosiaaliset muurit!

Olennainen este tilanteen tasalle pääsemisessä on, että me emme voi tavata toisiamme samalla tavalla kuin aikaisemmin. Tämä este on kuitenkin ylitettävissä, eikä sen suurin haaste ole tekninen vaan sosiaalinen; meidän on murrettava sosiaaliset muurit ympäriltämme ja luotava uusia kommunikaation tiloja ja tapoja.