rotvalli.ninja

Antifasistinen neofolk-manifesti

Tämä kirjoitelma kokoaa yhteen muutamia seikkoja, joita nousi esiin keskustelussa antifasistisen neofolk-yhteisön jäsenten kanssa. Kirjoituksen tarkoituksena on auttaa muodostamaan yhtenäinen näkemys siitä, mitä kyseinen nouseva musiikkitrendi voi olla. Sitä en määritä minä tai mikään muuttumaton dokumentti, vaan nämä ovat ideoita siitä, miltä tämä uusi musiikillinen tila voi näyttää.

1. Fasistit eivät omista neofolkia tai mitään muutakaan taiteenmuotoa, eikä fasismin osuus genren historiassa anna heille oikeutta siihen. Fasismi manipuloi romanttista, utopistis-idealistista ja vallankumouksellista uudelleenrakentamisen henkeä, jonka fasistit vaalimisen sijaan tuhoavat. Antifasistisen neofolkin pyrkimyksenä on pelastaa tämä henki.

2. Neofolk on romanttinen taiteenmuoto, joka perustuu menneisyyden ja sen monimutkaisuuksien uudelleentulkitsemiselle. Fasistiset ideologiat ovat juurtuneet musiikinlajiin, koska he haluavat fetisoida palingeneettistä ultranationalistista käsitystä myyttisestä menneisyydestä, jota puolestaan käytetään kapinallisen kansallismielisyyden hengellisenä ja tunteellisena motivaationa.

Antifasistinen neofolk tarkastelee taiteen ja kulttuurin historiaa kriittisesti käyttäen pakanismia, ekologista kestävyyttä ja kolonialismin vastaisuutta inspiraation lähteinä. Menneisyyttä käytetään innoituksena hierarkioiden ja valkoisen ylivallan vastaisessa kamppailussa, ja menneisyyden ideat voivat muiston tavoin innoittaa visioita tulevaisuudesta.

Haluamme vaalia menneisyyden kauniita puolia, mutta samalla arvioida ongelmallisia historioita realistisesti sekä olla unohtamatta sorron historiaa. Historiallinen muisti auttaa meitä toteuttamaan visiotamme oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta tulevaisuudesta.

3. Vasemmisto ansaitsee tiedostavan, romanttisen taiteenmuodon, jonka näkemys uudesta maailmasta perustuu oikeudenmukaisuuden, tasa-arvoisuuden ja vapauden aatteille. Tieteellinen ja oikeudellinen ajattelu eivät itsessään ole riittäviä vallankumouksellisen liikkeen tarpeita varten, vaan lisäksi tarvitaan tilaa unelmille. Kuten mikä tahansa muu taiteellinen liike, antifasistinen ja vallankumouksellinen neofolk muodostaa tällaisen tilan ruokkimalla intohimoa, fantasioita ja yhteishenkeä maailmaa muuttavaksi liikkeeksi, joka yhdistyy vastustamaan valkoista ylivaltaa.

4. Neofolk päivittää menneiden sukupolvien estetiikan modernille ajalle ja näin mahdollistaa sellaisen ainutkertaisen nykyaikaisen ilmaisutavan rakentamisen, joka erottuu muista kansantaiteen muodoista. Kansanperinteiden jatkuvuus on osa kulttuurillista kolonialismin vastaista kamppailua: pakanismin hengellisen ja musiikillisen perinteen kristillistämisen vastustamisesta aina alkuperäiskansojen kielien kolonialistisen pakkoassimilaation vastustamiseen ja Afrikan historian palauttamiseen yhteisöille, joilta esivanhempien muisti on ryövätty. Neofolk perustuu näille kamppailuille eikä taantumukselliselle identitääriselle nationalismille, vaan yhtenäiselle kulttuurille, joka vastustaa ylivaltaa ja pitää kiinni kauniista monimuotoisuudestaan.

5. Antifasistinen neofolk on samanaikaisesti sekä kansainvälistä että kosmopoliittista – nationalismilla ei ole sijaa kulttuurisen moninaisuuden säilyttämisessä. Neofolk nähdään monesti eurooppalaisen kansanmusiikkiperinteen vaalimisena, joten on selvää, että antifasistisen neofolkin on luovuttava eurosentrisyydestään ja luotava yhteyksiä eri perinteitä yhdisteleviin taiteilijoihin ympäri maailman. Heimokuntaisuuden sijaan tarjoamme moninaisuutta, solidaarisuutta ja vertaisapua.

6. Antifasistinen neofolk ei ole pelkästään poliittisten neofolk-bändien alagenre, vaan uudenlainen normi. Neofolkin historiassa on fasistisia artisteja, jotka kehittivät skenen metapolitiikkaa poliittista järjestäytymistä varten, joten myös epäpoliittiset bändit ovat olleet osasyyllisiä skenen tilanteeseen. Antifasistiset neofolk-artistit ja fanit eivät tue tällaista passiivista asennetta, vaan sen sijaan ne uudelleenmäärittelevät mikä on hyväksyttävää. Tämä vahvistaa eettistä viitekehystä, jossa ei anneta valkoisen ylivallan kannattajille toimintamahdollisuuksia.

7.Antifasistinen neofolk on organisoimisstrategia, jossa neofolk nähdään ”kiistanalaisena tilana”, jonka sisällä fasistit rakentavat alakulttuuriaan. Mielestämme valkoisen ylivallan kannattajilla ja fasisteilla ei ole oikeutta omia ainuttakaan sosiaalista tai kulttuurista tilaa, neofolk mukaan lukien. Jos tilanteeseen ei puututa, neofolkista tulee täydellinen keino fasistien rekrytoimiselle, koska musiikin kautta he tavoittavat uutta maailmaa kaipaavia faneja. Sen sijaan kamppailemme tästä tilasta, jossa antifasistiset muusikot ja fanit käyttävät musiikillista viitekehystä fasismin vastustamiseen skenessä sekä estävät fasisteilta pääsyn sinne. Keikkapaikoista, levy-yhtiöistä, julkaisuista ja kaikista paikoista, missä neofolk on läsnä, tulee kiistanalaisia tiloja. Antifasistiset neofolk-fanit, jotka kuuluvat oikeutetusti musiikkiyhteisöön, vastustavat kaikkea yhteistyötä fasististen artistien tai liikkeiden kanssa näissä tiloissa. Uskomme, että neofolk on taistelun arvoinen liike kuten Oi!, street punk, black metal ja muut musiikkiyhteisöt, joita äärioikeisto on yrittänyt vallata. Heitämme fasistit ulos aina, kun mahdollista.

8. Antifasistisen neofolkin tulisi perustaa muusikkojen ja levy-yhtiöiden yhteenliittymä, jonka kautta voidaan rakentaa äärioikeistoa vastustava skene.  Antifasistisen neofolk-yhteisön luominen murtaa äärioikeiston ideologisen hegemonian skenessä ja luo positiivisen vaihtoehdon muusikoille. Ennen vastakulttuuria äärioikeisto saneli skenen säännöt, mikä pakotti bändit joko sopeutumaan tai kuolemaan. Nyt on olemassa vastanarratiivi, joka paljastaa fasistit neofolkissa ja näyttää, että on olemassa muita vaihtoehtoja.

9. Uskomme, että voimme muodostaa antifasistisesta neofolk-yhteisöstä kuvan etukäteen. Vaikka antifasistisia neofolk-bändejä on jo olemassa ympäri maailmaa, me rakennamme tarkoituksella skeneä ennen kuin se muodostuu itsestään. Välitämme visiomme maailmalle pohtimalla, minkälaisen skenen haluamme faneina ja muusikkoina luoda. Halusimme perustaa antifasistisen ja vallankumouksellisen neofolk-skenen, joten annoimme sille nimen ja aloimme rakentamaan sitä sen sijaan, että odottaisimme sen syntyvän itsestään.

10. Antifasistinen neofolk on vain yksi pysäkki matkalla kohti todellista päämäärää: fasistien poistamiseen neofolkista sekä skenen arvojen pohjaamiseen tasa-arvoon ja rasisminvastaisuuteen. Vastaisuudessa tälle erottelulle ei ole tarvetta neofolkissa, joten emme tyydy olemaan alakulttuuri ikuisesti. Aiomme valloittaa koko skenen.

Alkuperäinen teksti: Shane Burley, käännös julkaistu kirjoittajan luvalla.

%d bloggaajaa tykkää tästä: