rotvalli.ninja

DA mobilization teamin mobilisaatioraportti Folk mot fossilgas -massa-aktiosta

DA mobilization teamin raportti Ruotsissa Höteborgissa järjestetystä Folk mot fossilgas -joukkokansalaistottelemattomuusaktiosta. DA (Direct Action) on Suomessa kesällä 2019 perustettu yksittäisistä ihmisistä koostuva antiautoritaarinen ryhmä, jonka tarkoituksena on edistää suoraa toimintaa ja kansalaistottelemattomuutta ekologisen kriisin ratkaisemiseksi. Tämä artikkeli on julkaistu alunpern takku.net -sivustolla.

Göteborgissa järjestettiin 6.–8.9.2019 Folk mot fossilgas -massa-aktio kaupungin energiasataman fossiilikaasuterminaalin (LNG, nesteytetty maakaasu) laajennusta vastaan. Saksan Ende Geländen ja Hollannin Code Roodin malliin toteutettu Folk mot fossilgas oli odotetusti isoin koskaan Pohjoismaissa järjestetty ilmasto-oikeudenmukaisuusaktio. 450 ihmistä osallistui, 12 tuntia kestävään, satama-alueen sisäänkäyntien blokkaukseen,joka pysäytti alueen rekkaliikenteen. Lisäksi 200 ihmistä oli mukana aktiopäivänä järjestetyssä laillisessa tukimielenosoituksessa, joka lopulta osittain liittyi sataman pääsisäänkäynnin blokkaukseen.
Kansalaistottelemattomuutta keinona käyttänyt aktio ei synnyttänyt konfrontaatiota poliisin kanssa. Poliisi ei paikalla olevilla joukoillaan pystynyt estämään aktivistiblokkien liikkumista alueella, eikä se yrittänyt missään vaiheessa purkaa sataman sisäänkäyntien blokkeja. Folk mot fossilgas organisoitui satama-alueen lähelle pystytetyn telttaleirin puitteissa. Viikonlopun aikana leirissä järjestettiin toimintaharjoituksia, lakitietoon ja hyvinvointiin keskittyneitä työpajoja sekä keskustelutilaisuus kansainvälisestä fossiilikaasuvastarinnasta. Folk mot fossilgas -massa-aktiolla oli tukena laaja joukko ryhmiä ja järjestöjä Ruotsista ja maailmalta, joiden mukana oli isoja kansainvälisiä verkostoja kuten 350.org.

Tukeaksemme Folk mot fossilgas -aktiota Suomesta mobilisoimme uuden DA mobilization team -ryhmän nimissä yhteismatkan Göteborgiin. Uskomme elokuussa tekemämme tiedotus- ja tukitoiminnan olleen keskeisessä roolissa siinä, että Folk mot fossilgasiin osallistui lopulta jopa lähes 40 aktivistia Suomesta. Ryhmässämme oli mukana muun muassa Ende Geländeen osallistuneita ja muutoin ruohonjuuritason ympäristöliikkeessä toimivia ihmisiä. Toimimme yhteistyössä Ruotsin Folk mot fossilgas -järjestäjäorganisaation kanssa, ja mobilisaatiotamme tukivat muodollisesti Elokapina Helsinki, Maan ystävät, Ende Gelände Finland ja Dodo.

Ennakkojärjestelyt

Ensimmäiset kokoukset yhteismatkan mobilisoimiseksi järjestettiin heinäkuun puolivälissä Helsingissä. Alun kokouksissa sovimme uuden ryhmän perustamisesta sekä roolistamme tiedon, yhteyksien ja koulutuksen tarjoajana. Päätimme järjestää mobilisaation niin, että kannustamme Folk mot fossilgasin suosituksen mukaisesti ihmisiä osallistumaan mukaan läheisryhminä. Koska katsoimme liikkeen kasvattamisen kannalta tärkeäksi saada mukaan myös ihmisiä, joilla ei ole valmista läheisryhmää, päätimme panostaa ihmisten tutustuttamiseen toisiinsa ja läheisryhmien muodostamiseen ryhmäytymistapahtumien avulla. Päätimme myös keskittää kaiken ei-julkisen kommunikaatioon tietoturvallisesti Wire-pikaviestimeen ja Protonmail-sähköpostiin.

Julkinen mobilisaatio käynnistyi elokuun alussa, kun julkaisimme Facebookissa DA mobilization team -sivun. Varsinainen lähtölaukaus oli kuitenkin Helsingissä 14.8.2019 yhteistyössä Earth Strike Suomen ja Elokapina Helsingin kanssa järjestetty Syksyn ilmasto-oikeudenmukaisuusmobilisaatio -tapahtuma. Tapahtuma keräsi 90 osallistujaa, mikä on poikkeuksellisen paljon pelkästään suoraan toiminnan esittelyyn keskittyneelle tapahtumalle. Jatkona infotapahtumalle organisoimme yhdistetyn info- ja ryhmäytymistapahtuman, varsinaisen läheisryhmien muodostustapahtuman sekä suoran toiminnan koulutuksen. Koulutuksessa käytiin läpi huomioon otettavia asioita ennen ja jälkeen aktion, konsensuspäätöksentekoa läheisryhmissä, trauma-asiaa sekä lainsäädäntöä ja poliisin toimintaa. Tapahtumien lisäksi hankimme julisteita ja flaijereita sekä vierailimme puhumassa mobilisaatiosta erilaisissa tapahtumissa, kuten Fridays for Future -mielenosoituksessa ja kansalaisjärjestöjen ilmastokampanjatapaamisessa.

Mikä meni hyvin?

Mobilisaatiossamme havaitsimme toimivaksi ratkaisuksi sen, että osallistujat olivat etukäteen järjestäytyneet läheisryhmiksi, joilla oli itsenäinen vastuu käytännön asioiden, kuten matkustamisen ja majoittumisen, järjestämisestä. Läheisryhmät olivat valinneet keskuudestaan yhteyshenkilöt, jotka kommunikoivat keskenään omassa Wire-ryhmässään ja toimivat ryhmän edustajina yhteyshenkilöiden kokouksissa. Koimme hyväksi ratkaisuksi myös ison panostuksen ryhmien muodostamiseen ja koulutukseen – erityisesti koska monet osallistujat olivat ensimmäistä kertaa osallistumassa tämän tyyppiseen suoran toiminnan massa-aktioon.

Mitä teemme ensi kerralla paremmin?

Haasteina mobilisaatiossamme oli perinteiset organisoitumisen ongelmat, vastuun kasautuminen ja aikatauluista lipsuminen. Lisäksi koska panostukset info-, ryhmäytymis- ja koulutustapahtumiin sekä yhteydenpitoon Ruotsiin veivät suurimman osan mobilisaatioryhmän resursseista, meillä ei ollut paukkuja tehdä kunnollista someviestintää tai tiedottaa aktiosta medialle. Jatkossa kiinnitämme myös erityistä huomiota siihen, että järjestämissämme tapahtumissa toteutuu inklusiivisuuden periaate paremmin, eli vältämme tilanteet, joissa ei-miesten kokemukset jäävät marginaaliin tai että iän perusteella esitetään syrjiviä yleistyksiä. Koska suurin osa mobilisaatioryhmästämme oli Helsingistä, emme saaneet tietoa Göteborgin aktiosta leviämään kunnolla pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Toisaalta mobilisaatiossamme tuli esiin myös aktivistisukupolvikysymys: emme tavoittaneet kunnolla pidempään eri liikkeissä toimineita aktivisteja, vaan matkalle lähti pääasiassa uusinta Elokapina-sukupolvea.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Tavoitteenamme on järjestää lähiaikoina julkinen infotapahtuma, jossa Göteborgin aktioon osallistuneet ihmiset voivat kertoa kokemuksistaan. Mahdollisuuksien salliessa meitä kiinnostaisi järjestää myös suoran toiminnan ilmastoliikkeessä toimiville ihmisille ja ryhmille suunnattu, kokemusten ja taitojen jakoon keskittynyt viikonlopputapahtuma. Ryhmää perustaessamme meillä oli ajatus, että tulisimme sen nimissä järjestämään mobilisaatioita myös muihin vastaaviin aktioihin, mutta mitään seuraavaa kohdetta emme ole vielä päättäneet. Toimintamahdollisuuksista ei onneksi ole puutetta, ja kannustammekin ihmisiä osallistumaan muun muassa Earth Strike -yleislakkoon maapallon puolesta 27.9.2019, Elokapinan Hätähuutoviikkoon 20.–27.9. ja yhteismatkaan Berliinin Rebel Without Borders! -aktioon 7.–13.10. Osoitamme erityistä solidaarisuutta Hampurin lähistöllä kohta alkavalle (19.–25.9.) Free the Soil -ilmasto-oikeudenmukaisuusaktiolle!

Internationell solidaritet, vi har bara en planet!

Folk mot fossilgasin oma jälkitiedote: https://folkmotfossilgas.earth/successful-blockade/

DA mobilization teamin yhteystiedot:
Sposti: damobilizationteam@protonmail.com
Wire: @damobilizationteam
FB: https://www.facebook.com/DAmobilizationteam

%d bloggaajaa tykkää tästä: