rotvalli.ninja

Jymyuutinen: Zapatistat ilmoittavat merkittävistä aluelaajennuksista ja asettuvat ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun eturintamaan

Zapatistinen kansallinen vapautuksen armeija EZLN ilmoitti yllättäen, että zapatistat ovat perustaneet yksitoista uutta CRAEZia, eli itsehallintoaluetta. Tämä tarkoittaa merkittävää laajennusta kapinallisten hallussapitämiin alueisiin ja on suurin zapatistiliikkeen aloite sitten vuoden 2003.

Aluelaajennuksista tiedotettiin zapatistiliikkeelle tyypilliseen tapaan. Elokuun 10. ja 15. päivien välillä julkaistiin neljä tiedonantoa, joiden kaikkien allekirjoittajana oli Subcomandante Insurgente Galeano. Subcomandante Galeano on paremmin tunnettu aikasemmalla nimellään Subcomandante Marcoksena, myyttisenä piippua polttelevana zapatistojen puhehenkilönä.

Ensimmäinen tiedotteista oli otsikoitu nimellä Enter el telonero, eli avausnäytös. Tiedote päättyi loppukaneettiin, josta Subcomandante Marcosin kirjoitustyylin tuntevat tiesivät, että jotain suurta on tapahtumassa:

Katsokaas, naiset, herrat ja muut. Täällä ei ole mitään nähtävää, siellä ei ole mitään nähtävää, mutta odottakaas.. yhtä-äkkiä.. pamaus:

Zapatistiyhteistöt (uudelleen)ilmestyvät…

Enter el telonero

Tiedonannoissa analysoidaan Meksikon poliittista tilannetta ja haasteita, joita alkuperäiskansat ovat kohdanneet presidentti Andrés Manuel López Obradorin (AMLO) hallinnon alla. Presidentti AMLOlla on kova pyrkimys jäädä Meksikon historiaan merkittävänä käänteentekijänä, jonka valtakausi vertautuu Meksikon vallankumoukseen tai itsenäistymiseen. Tämän tavoitteen ajamiseksi hän on aloittanut joukon uudistuksia, jotka kulkevat nimellä “Neljäs muutos.”

Tähän mennessä AMLOn valtakausi ei ole eronnut paljoakaan hänen konservatiivisemmista edeltäjistään, huolimatta AMLOn progessiivisemmasta retoriikasta. AMLOn megaprojektit, kuten Maya-juna, Panaman kanavan haastajaksi kaavailtu Trans-Isthmusin käytävä, sekä Sembrado viva -aloite ovat käytännössä tarkoittaneet kapitalistista ympäristön ja luonnonvarojen riistoa, sekä välinpitämättömyyttä niitä puolustavia alkuperäiskansoja kohtaan.

Megaprojektit ovat olleet luonteeltaan hyvin hierarkkisia, ja niiden aiheuttamat uhat sekä ympäristölle että paikallisyhteisöille, etenkin zapatistoille, ovat johtaneet hankkeiden jyrkkään tuomitsemiseen zapatistojen puolelta.

Tämän lisäksi useita alkuperäiskansojen aktiiveja sekä kansallisen alkuperäiskansojen kongressin CNI:n jäseniä on murhattu epäilyttävissä olosuhteissa. Tunnetuin näistä tapauksista on Samir Flores Sobernasin murha. Samir oli alkuperäiskansan jäsen, journalisti ja ympäristöaktivisti. Hänet murhattiin, koska hän kampanjoi Integral Morelos -projektia vastaan, jossa tarkoituksena oli rakentaa voimala ja kaasulinja Samirin kotiosavaltioon Morelosiin.

Varsinainen jymyuutinen julkaistiin kuitenkin elokuun 17. päivä zapatistien tiedonannossa. Zapatistit ilmoittivat perustaneensa seitsemän uutta caracolia ja neljä uutta autonomista kuntaa MAREZia. Tämä tarkoittaa merkittävää laajennosta kapinallisten hallussa pitämiin alueisiin ja kasvattaa zapatistojen voimavaroja huomattavasti. Samirin sekä muiden sortotoimien kohteeksi joutuneiden ympäristön ja luonnon puolsutajien kunniaksi zapatistit nimesivät aloitteensa Samir Flores Sobernasiksi.

Onkin huomionarvoista, että AMLOn pyrkiessä muodostamaan presidenttikaudestaan käänteentekevää hetkeä Meksikon historiassa, näyttämön ovatkin varastamassa hänen äänekkäimmät kriitikkonsa vasemmalta laidalta. Ilmoitettu aluelaajennos on merkittävin tapahtuma zapatistialueella sitten vuoden 2003, jolloin perustettiin nykyisin olemassaolevat viisi caracolia. Laajennos kertoo paitsi zapatistiliikkeen organisointikyvyn kasvamisesta, myös siitä, että zapatistiliikkeen leviäminen on luonut tarpeen uusien itsehallinnollisten keskusten perustamiselle.

Vaalitaktiikoita ja itsehallinnollisia strategioita

Aluelaajennukset eivät tietenkään ilmestyneet tyhjästä. Taustalla on vuosia kestänyt työ ja sisäinen uudelleenjärjestäytyminen, jota on viety eteenpäin kaikessa hiljaisuudessa. Zapatistiyhteisöt ovat olleet suljettuja kaikilta ulkopuolisilta viimeisten kuukausien aikana. Liikkeen ulkopuolisia henkilöitä ei ole päästetty edes niihin muutamaan yhteisöön, jotka ovat olleet tähän mennessä avoimia ihmisoikeustarkkailijoille. Ainoastaan La Realidadin yhteisö, jossa Maestro Galeano murhattiin joitakin vuosia sitten, on pysynyt avoimena.

Liikkeen sulkeutuminen on oletettavasti ollut kytköksissä nyt tiedotettuun aluelaajennokseen. Zapatistit eivät ole halunneet, että tieto heidän suunnitelmistaan paljastuu ennenaikaisesti

Laajennus on myös osaltaan vastaa kritiikkiin, jota zapatistoja kohtaan on esitetty sekä meksikolaisen että kansainvälisen vasemmiston. Tässä kritiikissä äänekkäitä ovat olleet etenkin anarkistit ja kritiikissa zapatisteja on syytetty vaalidemokratian piiriin valumisesta. Kritiikin taustalla on zapatistien vuonna 2016 ilmoittama päätös asettua tukemaan alkuperäikansan jäsentä ja naispresidenttiehdokasta Maria De Jesus Patricio Martinezia yhdessä CNIn kanssa vuoden 2018 presidentivaaleissa.

Osa tulkitsi tämän siirron tarkoittavan strategista suunnanmuutosta liikkeessä, kun taas toiset argumentoivat sen olevan enemmän taktinen valinta. Nyt julkaistun tiedonannon valossa näyttäisi siltä, että jälkimmäinen tulkina on lähempänä totuutta. Zapatistiliike ei selkeästi ole hylännyt autonomisen itsehallinnon rakentamista, vaan päinvastoin puskeneet sitä eteenpäin kaikessa hiljaisuudessa.

Uudet zapatistiyhteisöt ja uusi aikakausi

Subcomandante Insurgente Moisèsin julistuksen myötä zapatistialue koostuu nykyään 43 CRAREZista. CRAREZ muodostuu sanoista Centros de Resistència Autònoma y Rebeldìa Zapatista ja se on yhteisnimitys, joka käsittää sekä caracolit ja MAREzit. Caracolien lukumäärä on aluelaajennuksen myötä noussut kahteentoista ja MAREZien määrä kolmeenkymmeneenyhteen. Caracolit ovat suurempia alueita, joissa toimii useampi MAREZ. MAREZit ovat täysin itsehallinnollisia keskuksia, eikä zapatistojen kansallisella vapautusarmeijalla (EZLN) ole niissä mitään käskyvaltaa.

Koska uutinen on tuore, on mahdotonta arvioida kokonaisuudessaan tämän hankkeen vaikutuksia. Voidaan kuitenkin jo sanoa, että kyseessä on merkittävin käänne zapatistiliikkeen historiassa sitten vuoden 2003, jolloin nykyiset viisi caracolia perustettiin. Tämä on myös merkki siitä, että pitkään jatkunut liikkeen sisäinen uudelleenjärjestäytyminen on saapumassa päätökseensä, ja liike on jälleen avautumassa maailmalla. Moisès on kutsunut tiedotteissa tätä vaihetta piiritykseksi, ja viimeisimmässä tiedonannossa julistaa zapatistiliikkeen murtaneen piirityksen.

Liikkeen ulkopuolisten tukijoiden kannalta erittäin mielenkiintoista on se, että uusimmassa tiedonannossa zapatistiliike ottaa etulinjan aseman ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, jonka he määrittävät kapitalismin vastaiseksi taisteluksi.

Luonto on elastinen muuri joka vahvistaa monin kertaiseksi siihen heitettyjen kivien liike-energian. Kuolema ei kimpoa takaisin samalla vauhdilla, vaan paljon kovempaa. On kyse sodasta järjestelmän ja luonnon välillä, Tässä yhteenotossa ei ole sijaa vivahteille tai pelkuruudelle. Joko olet järjestelmän puolella tai sitten olet luonnon puolella. Kuoleman puolella tai elämän puolella.

Zapatistat ovat todellakin murtaneet piirityksen. Rotvallin toimitus toivoo, että zapatistien aloite rohkaisee myös paikallisia ihmisiä Tampereella että muualla Suomessa ottamaan taistelun ilmastonmuutosta ja kapitalismia vastaan tosissaan.

Òrale!

Lähde ja tekstin pohjana käytetty alkuperäisteksti: ROARmag

%d bloggaajaa tykkää tästä: