rotvalli.ninja

Toimintaoppaat

Miten toimia, kun läheinen aktivoituu fasistisessa liikkeessä?

Fasistiseen aatteeseen uskovaa henkilöä on hyvin vaikea saada muuttamaan mielipiteitään haastamalla hänen ideologiaa tai tarjoamalla tutkittua tietoa jotka osoittavat hänen väitteensä vääriksi. Sen sijaan myötätunto, empatia ja kuunteleminen ovat usein tehokkaita keinoja.

Mitä on suora toiminta?

Taktiikoiden monimuotoisuus tarkoittaa, ettei jokin liike anna hajottaa itseään ulkoapäin ryhtymällä sisäisiin riitoihin siitä, mikä taktiikka on hyväksyttävä, mikä ei. Se on ymmärrys siitä, että liike on vahvempi kun se hyväksyy laajan toimintatapojen kirjon, jotka palvelevat samaa päämäärää.

Kriisiin valmistautuminen

Myytin mukaan, vaikka saatamme nähdä TV:stä kriisejä muissa maissa, niin Länsi-Eurooppa on ikuisesti vakaa. Tämä on meidän sukupolvemme käsitys; muut elossa olevat sukupolvet eivät ole yhtä historiattomia – ovathan he eläneet historian läpi.

Vastakulttuurien kasvattaminen

“Jos aiomme todella muuttaa asioita, on joitain juttuja mitä meidän täytyy tehdä: Meidän täytyy rakentaa omat talous-, oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmämme. Meidän täytyy tehdä tämä kaikki samalla kun ylläpidämme vastaavaa painotusta nykyisen kulttuurin ja sen paskajärjestelmien tuhoamiseksi.”

Lakituki ja muu laki-info

Lakituki ja muu laki-info Lyhyesti Talonvaltaaja saattaa syyllistyä rikoslain 28 luvun 11 pykälän mukaiseen hallinnan loukkaukseen. Lain mukaan se, joka ”ottaa haltuunsa toisen hallinnassa olevan rakennuksen tai sen osan on tuomittava hallinnan loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen max.3 kk. Hallinnan loukkauksena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.” Vähäinen haitta on siis se …

Lakituki ja muu laki-info Lue lisää »

Traumaattiset tilanteet ja niistä selviytyminen

Aktivismitoiminnassa mukana oleville suunnattu opas traumaattisista tilanteista selviämiseen. Kuinka selviytyä eri tilanteista ja niiden psyykkisistä vaikutuksista Aktivisteina me saatamme usein joutua traumaattisiin ja vaikeisiin tilanteisiin. Yleensä emme kuitenkaan tiedä paljoa siitä, miten nämä tilanteet vaikuttavat meihin psyykkisesti. Meidän tulisi valmistautua näihin tilanteisiin ja opetella tukemaan toinen toisiamme, jotta voisimme paremmin selviytyä traumojen fyysisistä ja psyykkisistä …

Traumaattiset tilanteet ja niistä selviytyminen Lue lisää »

Fasilitoinnin perusteet

Kokouksen aluksi Varmista että kaikki näkevät ja tuntevat toisensa, tarvittaessa esittelykierros ja tuolit rinkiin Varmista, että kaikki ymmärtävät käytettävää kieltä Ainakin yksi tekee muistiinpanoja Selitä lyhyesti kokouskäytännöt: yksi puhuu kerrallaan, käsimerkit (ainakin: puheenvuoro, suora kommentti, samaa mieltä, eri mieltä) ei seksististä/rasistista kommenttia jne. Käy läpi lista käsiteltävistä asioista ja käsittelyjärjestyksestä. Kysy onko listaan mitään lisättävää. …

Fasilitoinnin perusteet Lue lisää »

Anarkistijohtajia ja hiljaisten vastarintaa

Anarkistijohtajia ja hiljaisten vastarintaa Ryhmätoiminnan ongelmia ja ratkaisuja Jokainen on joskus ollut osa toimimatonta ryhmää. Usein kuulee ihmisten valittavan, etteivät ryhmän jäsenten väliset suhteet ole täysin kunnossa, uudet ihmiset eivät viihdy mukana yhtä kokousta kauempaa, työt kasautuvat pienen joukon harteille tai ryhmähengestä ei ole tietoakaan – kuulostaako tutulta? (Jos ei kuulosta, olethan juuri tulossa mukaan …

Anarkistijohtajia ja hiljaisten vastarintaa Lue lisää »

Miten valtaan talon?

Oranssi ry:n opas – Miten valtaan talon? Eli mitä kannattaa huomioida valtaukseen ryhdyttäessä. Ensinnäkin kannattaa olla hyvin tietoinen siitä, että talonvaltaus on nykyään kielletty lailla. Kenen talo tai tila on, kenen maalla ja miksi se seisoo toimettomana, onko SE juuri OIKEA, onko siellä asukkaita tai naapureita, mitä tapahtuu VALTAUKSEN JÄLKEEN? Ottakaa ensin selville, saisiko tilan …

Miten valtaan talon? Lue lisää »