rotvalli.ninja

Esittely

Rotvalli on talvella 2018-2019 perustettu ja keväällä 2019 julkaistu tamperelainen paikallismedia- ja portaali. Täältä löydät tuoreimmat uutiset, mielenkiintoisimmat tapahtumat, sekä runsain mitoin näkemisen, kokemisen ja osallistumisen arvoisia paikallisia projekteja, tiloja ja paikkoja.

Tarve sivuston perustamiselle perustui kahteen yksinkertaiseen huomioon:

  1. Tampereella on paljon paikallisia projekteja, jotka tekevät parempaa maailmaa tässä ja nyt, ja jotka oman edun sijaan tavoittelevat yhteistä hyvää.
  2. Kaikki nämä projektit jakavat yhden yhteisen ongelman; ne eivät tavoita tarpeeksi ihmisiä.

Näiden huomioiden pohjalta aloimme kehittämään tätä sivustoa. Tavoitteenamme on tehdä sivusto joka toimii orgaanisena ja moniäänisenä kanavana tamperelaisille ruohonjuuritason projekteille ja toimijoille, jotka tekevät Tampereersta sen kaupungin jota rakastamme. Haluamme tamperelaisten lukijoidemme löytävän sivustolta mielenkiintoisia tapahtumia ja tekemistä, uutisia ja ajattelemisen aihetta sekä konkreettisia neuvoja siitä miten voimme ottaa yhdessä vastuuta omasta elämästämme.

Jotta sivusto olisi oikeasti moniääninen, olemme suunnitelleet sen siten, että kaikilla paikallisilla järjestäytyneillä tahoilla on oikeus julkaista sivustolle uutisia, artikkeleita ja tapahtumia, jos ne ovat yhteensopivia sivuston yleisten periaatteiden kanssa. Lisäksi yksityishenkilöt voivat lähettää sivustolle sisältöä, mutta sen julkaisukelpoisuus tarkastetaan ennen julkaisemista.

Pyrimme tekemään sivustosta avoimen ja kutsuvan. Vaikka tavoitteena on pitää seinät leveällä ja katto korkealla, pyrkimyksenä ei ole luoda “anything goes” -sivustoa lukimäärän kasvun toivossa, vaan sivustolla on tietyt reunaehdot jotka rajoittavat sisältöä ja sitä mitkä tahot saavat julkaisuoikeudet sivustolle.

  1. Paikallisuus: sivusto on ensisijaisesti tamperelainen media, sisältö on paikallisesti relevanttia ja sivustolla julkaisevilla ryhmillä on paikallista toimintaa
  2. Syrjinnän vastustaminen: sivustolle ei oteta sisältöä, joka on tulkittavissa rasistiseksi, seksistiseksi, transfobiseksi, uskonnolliseksi fundamentalismiksi tai muulla tavoin syrjiväksi.
  3. Tasa-arvo: sivuston toimijat ovat ruohonjuuritason toimijoita, jotka pyrkivät muuttamaan maailmaa alhaalta ylöspäin, sen sijaan että sanelisivat muille kuinka heidän tulee toimia, sekä pyrkivät vähentämään hierarkioita ja syrjintää omassa toiminnassaan.
  4. Totuudenmukaisuus: kaikki sivustolla julkaistavat uutiset perustuvat todennettavissa oleviin tietoihin ja jos uutisoinnissa tapahtuu faktuaalisia virheitä, sivusto tiedottaa korjauksista.

Haluame tuoda nämä periaatteet selkeästi esille sivuston läpinäkyvyyden takia, mikä on erityisen tärkeää silloin kun useammalla taholla on julkaisuoikeudet sivustolle. Näiden reunaehtojen puitteissa toivotamme tervetulleeksi kaikki toimijat, jotka eri tavoin luovat parempaa Tamperetta tässä ja nyt. Aloitteen rotvallin.ninja -sivuston perustamisesta on tehnyt TAL joka myös vastaa rotvallin rahoituksesta ensimmäisten vuosien ajan.

“Me elämme kapitalismissa. Se näyttää voittamattomalta. Mutta voittamattomalta näytti myös kuninkaiden jumalallinen valta. Jos se on ihmisen luomaa, niin ihminen pystyy sitä vastustamaan ja muuttamaan.”

Ursula K. Le Guin